ක්‍රිකට් තරග අතර තුර පිට්ටනියේ දකින සුරූපි තරුණිය කවුද?? මොනවද කරන්නේ??දහසකුත් එකක් ප්‍රශ්ණවල පිලිතුරු සියල්ල දැනගන්න පිවිසෙන්න

ක්‍රිකට් තරඟයක් සාර්ථක කර ගැනීම යනු ලෙහෙසි පහසු ක්‍රියාවක් නොවේ.අපි රුපවාහිනියෙන් දකින පිරිස සහා දිවා රැ මහන්සිවෙමින් ක්‍රිකට් තරග සාර්ථක කර ගැනීමට සහය දෙන නමුත් අපට වැඩිපුර දැකගැනීමට නොහැකි පිරිසක්ද සිටිති.ඔව්න්ගේ කැපවීමද ක්‍රිකට් තරගයක් සාර්ථක කරගැනිමට ඉවහල්වේ.ලංකාවට පැමිණෙන දෙස් විදෙස් ක්‍රිඩකයන්ට උදව් කරමින් ක්‍රිකට් තරග සර්ථක කරගැනීමට උපකාර කරන මේ තරුණියන්ටද ස්තුතිය හිමිවිය යුතුය