ක්‍රිකට් තරග අතර තුර පිට්ටනියේ දකින සුරූපි තරුණිය කවුද?? මොනවද කරන්නේ??දහසකුත් එකක් ප්‍රශ්ණවල පිලිතුරු සියල්ල දැනගන්න පිවිසෙන්න

ක්‍රිකට් තරග පැවැත්වෙන විට ක්‍ර්කට් ක්‍රිඩකයන් තරග අතර විවේකය ගන්නා විට ක්‍රිඩකයන් හට වතුර බෝතල් ලබාදෙන තරුණියක් පසුගිය කලය පුරාවටම දැකගන්නට ලැබිණ.බොහෝ දෙනාට මෙය කවුරුන්ද වග ගැටලුවක් විය කෙසේ වෙතත් සැම දෙනාගෙම සිත්ගත් මෙම තරුණියගේ ඡායාරුප අන්තර්ජාලයට එකිවී තිබිණ මේ ඒ ඡායාරුප කිහිපයකි.  සම්පුර්ණ ලිපිය සහ වීඩියෝව බලන්න පහල ක්ලික් කරන්න  

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *