ආරක්ෂාකාරී ලෙස ලිංගිකව එකතු විය හැකි මේ ක්‍රම 5 ගැන කොකටත් දැනගෙන ඉන්න

ආරක්ෂාකාරී ලෙස ලිංගිකව එකතු විය හැකි මේ ක්‍රම 5 ගැන කොකටත් දැනගෙන ඉන්න .ගොඩක් දෙනෙක් අද වන විට මේ ලිංගිකත්වය කියන එක සෙල්ලමකට අරන්…ඒවගේම ලිංගික රෝග පැතිරෙන ප්‍රමාණයද? වැඩි වෙලා..ගොඩක් තරුණ තරුණියන් නොදන්නා කාරණාවක් ගැනයි අපි අද දැනුවත් කරන්නේ..ආරක්ෂාකාරී ලෙස ලිංගිකව එකතු විය හැකි මේ ක්‍රම 5 ගැන ඔබත් දැනගන්න පහත video එක බලන්න..  සම්පුර්ණ ලිපිය ෆොටෝ ,VIDEO බලන්න පහල බැනරය ක්ලික් කරන්න .

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *