දිනපතා ස්වයං වින්දනය කරන තරුණ,තරුණියන්ට ලිංගික අප්‍රාණික තාවයක් ඇති වෙනවද?

දිනපතා ස්වයං වින්දනය කරන තරුණ,තරුණියන්ට ලිංගික අප්‍රාණික තාවයක් ඇති වෙනවද?අවුරු 18 වැඩි හැම කෙනෙක්ම මෙම වීඩියෝව බලන්න,ලංකාවේ ඉන්න ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශනයක් තමයි ස්වයං වින්දනයේ  යෙදීමෙන් ලිංගික අප්‍රාණික තාවයක් ඇති වෙන බව, අපි මේ ගැන ඔබව දැනුවත් කරන්න හිතුනා.ඉතින් පහතින් ක්ලික් කරලා වීඩියෝව බලන්න.අනිත් අයටත් බලන්න ෂෙයාර් කරන්න පහතින් වීඩියෝව බලන්නකෝ ඔඅබට සුභ දවසක්.  සම්පුර්ණ ලිපිය ෆොටෝ ,VIDEO බලන්න පහල බැනරය ක්ලික් කරන්න .

Comments

comments

One thought on “දිනපතා ස්වයං වින්දනය කරන තරුණ,තරුණියන්ට ලිංගික අප්‍රාණික තාවයක් ඇති වෙනවද?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *