ගයත්‍රීගේ යැයි කියූ නිරුවත් ෆොටෝ එලියට දැම්මේ දිනන්‍යාද? ඇය සියල්ල හෙළිකරයි

ඇත්තටම කව්ද මේ දිනන්‍යා අපිට කලින්නම් එතරම අහල පුරුදු නමක් නොවුනට ගයත්‍රී ඩයස් සමඟ පසුගියදා ඇතිවූ ගටලුඅක් නිසා තමයි දිනන්‍යා කියන චරිතය කතාබහට ලක්වෙන්නට ගත්තේ.දිනන්‍යා පීරිස් කියන නම කතාබහට ආවේ මෑතකාලීනව වුණත් එයා කාලෙකට කළින් නිරූපණ ක්ෂේත්‍රයේ හිටපු කෙනෙක්ලු. එයා පසුගිය දවසක පැවති මාධ්‍ය සාකච්චාවකදී මාධ්‍යට පවසා තිබු දේවල් ටිකක් නිසා දැන් යගන නැවතත් කතාවෙන්නට පටන් අරගෙන

Comments

comments

One thought on “ගයත්‍රීගේ යැයි කියූ නිරුවත් ෆොටෝ එලියට දැම්මේ දිනන්‍යාද? ඇය සියල්ල හෙළිකරයි”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *