බණ්ඩාරගම බස් කොන්දොස්තර කෙනෙක් අවරුදු 14 පාසැල් දැරියකට රෝහල් ගත වෙන්නම බස් ලිපියඑකේදී කල අමු තිරිසන් වැඩේ ලිපිය Video

අපිට වාර්තා වන විවිධ පුවත් අතරේ පන්නපිටිය ප්‍රදේශයේ බස් රථයක් තුල මින්සි වෙසින් රැකියාවේ නරතව සිටි තිරසන් කොන්දොස්තර කෙනෙක් ගැන අහන්නට ලැබුණා. රුපියල් සත පස්සේ දුවන සමහර බස් රියදුරු කොන්දාස්තරවරු නිසා සමස්ත මගී රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න හොඳ ගුණවත් බස් රියදුරු කොන්දාස්තරවරුන්ට පවා මෙවැනි මිනිසුන් කැළලක්මේ සිද්ධිය වෙලා තියෙන්න පිළියන්දල සිට බණ්ඩාරගම බලා යන මෙම බස් රථයක් තුළදීයි… වැඩි විස්තර සහිත වීඩියෝව පහතින් ඔබට නැරඹිය හැකියි.. වැඩි විස්තර සහිත එම Video දර්ශන බලන්නබණ්ඩාරගම බස් කොන්දොස්තර කෙනෙක් අවරුදු 14 පාසැල් දැරියකට රෝහල් ගත වෙන්නම බස් එකේදී කල අමු තිරිසන් වැඩේ සම්පුර්ණ ලිපිය ෆොටෝ ,VIDEO බලන්න පහල බැනරය ක්ලික් කරන්න .

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *