කොල්ලොන්ව රූම් එක්කගෙන ගිහින් ශක්තිය එන්න පෙතිත් දීලා මීරිගම අක්කා කෙනෙක් ගහපු අමුතු ගේම – (VIDEO)

සැප දෙනවා කියලා කොල්ලොන්ව රූම් එක්කගෙන ගිහින් ශක්තිය එන්න පෙතිත් දීලා මීරිගම අක්කා කෙනෙක් ගහපු අමුතු ගේම අප ජිවිතයේ අපට නොයෙක් මිනිසුන් හමු වෙනවා නමුත් අප අපට හමු වෙන මිතුරන් පුද්ගලයන් ඔනාට වඩා විස්වාස කිරීමට ගොසින් අමාරුවේ වැටෙන වෙලාවල් අනන්තයි මේ එවැනි තරුණියක් ගැන කතාවකි . පහත ලින්ක් එක හෝ බැනරය ක්ලික් කර වීඩියෝව බලන්න.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *